Üdvözöllek a söjtöri  Folklór Regionális Roma Alapítvány oldalán! Legfontosabb küldetésünk a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások. Művelődési, kulturális, közéleti események, művészeti programok szervezése. A roma kisebbség életének fellendítése. Eredményes működésünk motorja az összetartó tagság, a jó vezetés és a hatékonyan dolgozó munkatársak és önkéntesek.

Alapítványunk  azért jött létre, hogy elősegítse a kisebbség számára azokat a lehetőségeket, amik javíthatnak életkörülményeiken. Szervezetünk 2005-től működik, tevékenysége ismert a helyi és megyei roma közösségen belül, kapcsolataink átnyúlnak a régiókon és határokon túl is. Jó kapcsolatot ápolunk a civil szervezetekkel és önkormányzatokkal, több szervezettel együttműködve próbálunk tenni a roma közösségért. Tevékenységi céljaink közé tartozik a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, hátrányos helyzetű csoportok, különösképpen a romák társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, jogaik védése. Nemzetközi tevékenység, ismeretterjesztés és közművelődési tevékenység. Szociális tevékenység, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások. Segítségnyújtást adunk roma gyermekek felzárkóztatására, a hátrányos helyzetű rétegek részére alkalmanként jogi segítséget biztosítunk. Művelődési, közéleti események, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, művészeti programok szervezése, kulturális és hagyományőrző tevékenységek. A határon túli magyarok részére, illetve velük partnerségben vidék- és közösségfejlesztő programok szervezése. Folyamatosan azon munkálkodunk, hogy a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségét elősegítsük. Ennek céljából indítottunk Roma Kisebbségi Tanácsadó Központot, ezáltal is minden segítséget megadni a rászorulóknak. Minden évben részt veszünk a helyi települési programokon és szervezésében. Alapítványunk évről évre egy stabilabb kapcsolatrendszer kialakításán munkálkodik a határon túli magyarsággal annak érdekében, hogy szakmai programjait velük együttműködésben valósítsa meg. Kapcsolatot kedvezményeztünk muravidéki, szlavóniai, burgenlandi szervezetekkel annak reményében, hogy velük együttműködésben közös programokat, célokat valósítsunk meg.

A roma kulturális hagyomány ápolás érdekében 2007-től tánccsoportot hoztunk létre Vörös Rózsák néven.  Tagjai fiatal roma lányok, akik számos fellépéssel bizonyítottak, a megye több pontján felléptek roma napokon, rendezvényeken. Büszkék vagyunk elért eredményeinkre. Több civil szervezettel karöltve keressük a lehetőségeket és írunk pályázatokat. A szervezet elnöke az indulástól Orsós Tibor, aki egyben a helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselője is. 


Bine ați venit la Fundația Regională Romă de Folclor Söjtöri! Cea mai importantă misiune a noastră este să ajutăm grupurile defavorizate pe piața muncii și să susținem minoritatea aromelor și să le revitalizăm viața.

A fost creat pentru a ajuta minoritatea să-și îmbunătățească condițiile de viață. Organizația noastră funcționează din 2005 și are o prezență bine cunoscută în cadrul comunității rome locale și județene, iar relațiile noastre se extind peste regiuni și granițe. Avem o relație bună cu organizațiile neguvernamentale și municipalitățile și lucrăm cu mai multe organizații pentru a lucra pentru comunitatea de romi. Activitățile noastre includ activități legate de minoritățile naționale și etnice din Ungaria, precum și maghiarii care locuiesc în străinătate, promovarea egalității sociale a grupurilor defavorizate, în special romii și protecția drepturilor lor. Activități internaționale, diseminarea informațiilor și activități culturale. Activități sociale, formare și angajare a grupurilor defavorizate pe piața muncii și servicii conexe. Oferim asistență pentru a ajuta copiii romi să se prindă și, ocazional, să oferim asistență grupurilor defavorizate. Evenimente culturale, publice, consolidarea capacităților, diseminarea informațiilor, organizarea de arte și evenimente culturale, alte activități culturale și de patrimoniu. Organizarea de programe de dezvoltare rurală și comunitară pentru unguri peste granițe și în parteneriat cu aceștia. Lucrăm în permanență pentru promovarea egalității de șanse pentru grupurile defavorizate, în acest scop, am lansat un Centru de consultanță pentru minorități rome pentru a oferi toată asistența celor care au nevoie. În fiecare an participăm la programe și organizații ale comunității locale. În fiecare an, fundația noastră lucrează pentru a stabili o relație mai stabilă cu maghiarii care locuiesc în străinătate pentru a-și implementa programele profesionale în cooperare cu aceștia.

Din 2007 am creat un grup de dans numit Trandafiri roșii, iar membrii săi sunt fete tinere de etnie romă, care s-au dovedit cu numeroase spectacole, au concertat la zile și evenimente de etnie romă în diverse părți ale județului. Cel mai recent, am luat parte la un program Bari Shej –Girl-Fată MáréEFOP, menit să crească șansele ca fetele rome să continue studiile. Suntem mândri de realizările noastre. Împreună cu mai multe ONG-uri căutăm oportunități și scriem cereri. Tibor Orsós, care este și reprezentantul autogovernului minorității rome locale, este președintele organizației de la plecarea sa.