Üdvözöllek a söjtöri  Folklór Regionális Roma Alapítvány oldalán! Legfontosabb küldetésünk a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások. Művelődési, kulturális, közéleti események, művészeti programok szervezése. A roma kisebbség életének fellendítése. Eredményes működésünk motorja az összetartó tagság, a jó vezetés és a hatékonyan dolgozó munkatársak és önkéntesek.

Alapítványunk  azért jött létre, hogy elősegítse a kisebbség számára azokat a lehetőségeket, amik javíthatnak életkörülményeiken. Szervezetünk 2005-től működik, tevékenysége ismert a helyi és megyei roma közösségen belül, kapcsolataink átnyúlnak a régiókon és határokon túl is. Jó kapcsolatot ápolunk a civil szervezetekkel és önkormányzatokkal, több szervezettel együttműködve próbálunk tenni a roma közösségért. Tevékenységi céljaink közé tartozik a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, hátrányos helyzetű csoportok, különösképpen a romák társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, jogaik védése. Nemzetközi tevékenység, ismeretterjesztés és közművelődési tevékenység. Szociális tevékenység, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások. Segítségnyújtást adunk roma gyermekek felzárkóztatására, a hátrányos helyzetű rétegek részére alkalmanként jogi segítséget biztosítunk. Művelődési, közéleti események, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, művészeti programok szervezése, kulturális és hagyományőrző tevékenységek. A határon túli magyarok részére, illetve velük partnerségben vidék- és közösségfejlesztő programok szervezése. Folyamatosan azon munkálkodunk, hogy a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségét elősegítsük. Ennek céljából indítottunk Roma Kisebbségi Tanácsadó Központot, ezáltal is minden segítséget megadni a rászorulóknak. Minden évben részt veszünk a helyi települési programokon és szervezésében. Alapítványunk évről évre egy stabilabb kapcsolatrendszer kialakításán munkálkodik a határon túli magyarsággal annak érdekében, hogy szakmai programjait velük együttműködésben valósítsa meg. Kapcsolatot kedvezményeztünk muravidéki, szlavóniai, burgenlandi szervezetekkel annak reményében, hogy velük együttműködésben közös programokat, célokat valósítsunk meg.

A roma kulturális hagyomány ápolás érdekében 2007-től tánccsoportot hoztunk létre Vörös Rózsák néven.  Tagjai fiatal roma lányok, akik számos fellépéssel bizonyítottak, a megye több pontján felléptek roma napokon, rendezvényeken. Büszkék vagyunk elért eredményeinkre. Több civil szervezettel karöltve keressük a lehetőségeket és írunk pályázatokat. A szervezet elnöke az indulástól Orsós Tibor, aki egyben a helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Önkormányzat képviselője is.